Psychiatrie

Psychiatrie:
Doorkiesnummer secretariaat:
Tel:  0164 - 278 854
Fax: 0164 - 278 558    

Aandachtsgebieden:  
De specialisten op het gebied van psychiatrie houden zich onder andere bezig met:
- Diagnostiek en advisering;
- consultatieve dienst;
- angststoornissen; 
- stemmingsstoornissen;
- directieve therapie en psychotherapie, waarbij men streeft naar haalbare en concrete doelen;
- biologische psychiatrie;
- elektroconvulsietherapie (ECT);
- combinaties van lichamelijke en psychische klachten en de samenhang hiertussen.

Het specialisme:  
- poliklinische diagnostiek, advisering en (kortdurende) behandeling
- dagbehandeling en klinische behandeling PAAZ 

Specialisten
A.W.B. van Baars
A. van Dalfsen
B.P. Dieleman
A.G.J. Koelman
H. Wanmaker 

Overige medewerkers / specialisten:
drs. G. Ouwersloot, GZ-psycholoog / psychotherapeut
mw. drs. D. Olthof, GZ-psycholoog
mw. L. van den Broek, maatschappelijk werkster / systeemtherapeut 
mw. S. van Kaam, sociaal psychiatrisch verpleegkundige 
J. van Meel, sociaal-psychiatrisch verpleegkundige 
Mw. C. Bevelander, consultatief psychiatrisch verpleegkundige 
E. de Vos, sociaal psychiatrisch verpleegkundige
V. Hendriks, vaktherapeut
E .Hoogesteger, vaktherapeut
D. Mol, vaktherapeut
L. van Son, vaktherapeut
P. Weerheijm, vaktherapeut

Symposium 25 jaar PAAZ
Op donderdag 20 maart houdt de PAAZ van het Lievensberg ziekenhuis een symposium ter ere van haar 25 jarig bestaan. Het thema van dit jubileumsymposium is: 'Van een zilveren verleden naar een gouden toekomst'.

Locatie: Aula Lievensberg ziekenhuis, aanvang: 13.30 uur. 

Aanmelden: klik hier voor het inschrijfformulier

 

 Laatst gewijzigd: april 2014

  • AWB van Baars psychiater Specialist: A.W.B. van Baars Specialisme: psychiatrie
  • Specialist: A. van Dalfsen Specialisme: Psychiatrie
  • Specialist: B.P. Dieleman Specialisme: Psychiatrie
  • Specialist: A.G.J. Koelman Specialisme: Psychiatrie
  • Specialist: H. Wanmaker Specialisme: Psychiatrie

Medisch Specialismen

Gerelateerde downloads